logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
петък - не е приемен ден
ПОЛИТИКА на поверителност на община Стамболийски
ПОЛИТИКА за поверителност и защита на личните данни на контрагентите на община Стамболийски
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски

ДЕКЛАРАЦИИ на служители

ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:

РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт

11.06.2018г. - ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 10.12.2018г - 08.12.2019г
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml

БАНКОВА СМЕТКА:Интернешънъл Асет Банкклон ПазарджикIBAN:BG61IABG70963100154000BIC:IABGBGGSF02.01.2019г. - НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци  за превозни средства. Още ...