logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
петък - не е приемен ден
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси(ЗПУКИ)
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт
ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:
22.01.2018г. - ДОКЛАДНА и ПОКАНА за публично обсъждане на 19.02.2018 -
'ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Тарифа за изменение и допълнение на Тарифа за определяне на начален месечен наем'
02.03.2018г. - ПОКАНА
за публично обсъждане на 05.04.2018г - АКТУАЛИЗАЦИЯ на "Програма за упрвление на отпадъците 2014-2020г."

13.03.2018г. - ПОКАНА за публично обсъждане на 13.04.2018г. на:
'ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинскияя съвет и неговите ...... '
15.04.2018г. - ПОКАНА за публично обсъждане на 14.05.2018г. и ДОКЛАДНА на кмета
26.05.2018 - ПОКАНА за публично обсъждане на 26.06.2018г. за поемане на дългосрочен общински дълг