logoПРИЕМНИ ДНИ:nacionalen gerb

ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси(ЗПУКИ)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 2017г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11 ДЕКЕМВРИ 2017г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.12.2017г.