logoПРИЕМНИ ДНИ:nacionalen gerb

ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси(ЗПУКИ)

16.01.2018г. - ПОКАНА за публично обсъждане на 26.01.2018г.
и  ДОКЛАДНА за приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне и администриране на местните такаси и цени на услуги

АКЦИЯ за за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 19 януари 2018 год.

ПОКАНА за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Стамболийски - на 06.02.2018г.