Данъци и такси

Формуляри и образци на документи  
(Секцията е в процес на разработване)

СПРАВКА - ПРОВЕРКА на задължения в "Местни данъци и такси", община Стамболийски
НЯМА ПРОМЯНА В ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА 2017 ГОД. СПРЯМО 2016 ГОД.

15.09.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

БАНКОВА СМЕТКА:

Интернешънъл Асет Банк
клон Пазарджик
IBAN:BG61IABG70963100154000
BIC:IABGBGGSF
ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17А от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски
ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски

31.03.2017г
.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

18.11.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

19.10.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
13.10.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
10.06.2016 г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

02.06.2016г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

Списък на длъжници по чл.32, ал.4 от ДОПК
с. Куртово Конаре
с. Ново село
с. Триводици
с. Йоаким Груево

  • Нормативна база
  • Съобщения и обяви
  • Банкова сметка и кодове за вид плащане