Обяви и съобщения

09.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянна комисия по: "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:
   "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски
  На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

 

06.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянната комисия по: "Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове" при общински съвет Стамболийски : 14.04.2015г.(вторник) от 15:00 часа, ет.2 стая No2, административна сграда на общината.

  ГРАФИК на постоянната комисия по:

  "Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове" при общински съвет Стамболийски : 14.04.2015г.(вторник) от 15:00 часа, ет.2 стая No2, административна сграда на общината.

 

31.03.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянната комисия по „ Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници” при общински съвет Стамболийски - 03.04.2015г.(петък), административната сграда на общината, етаж2, стая Nr2, от 15:00 часаГРАФИК на постоянната комисия по „ Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници”  при общински съвет Стамболийски - 03.04.2015г.(петък), административната сграда на общината, етаж2, стая Nr2, от 15:00 часа