Обяви и съобщения

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО  „Околна среда, селско, водно и горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ