Бюджет и финанси

10.09.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения 

10.09.2020. ПЛАН И ОТЧЕТ на бюджета за 2019г. 


10.08.2020г. - 
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

25.07.2020г. - ТРИ
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.07.2020г. - 
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.06.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

12.02.2020г. - РЕШЕНИЕ Nr2/31.01.2020г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2020
12.02.2020г. - БЮДЖЕТ'2020

11.09.2019г.
- РЕШЕНИЕ Nr81/26.08.2019г. за приемане на окончателния годишен план и отчет на БЮДЖЕТА за 2018г.

08.02.2019г.
- РЕШЕНИЕ Nr2/28.01.2019г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2019
08.02.2019г. - БЮДЖЕТ'2019

09.02.2018г. - РЕШЕНИЕ 7/29.01.2018г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2018

09.02.2018г. - БЮДЖЕТ'2018

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017г.


19.03.2019г. - СПРАВКА за предоставените на превозвачи средства за компенсиране на извършени безплатни пътувания за 2018г.

11.11.2019 - ПРОЕКТ - "ПЛАН-СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане . . . "
06.03.2020г. - СПРАВКА за предоставените на превозвачи средства за компенсиране на извършени безплатни пътувания за 2019г.

10.05.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


28.04.2020г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.04.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.03.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

28.02.2020г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.02.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.01.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.12.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.11.2019г.- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

07.11.2019 - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ


10.10.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към СЕПТЕМВРИ'2019

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.09.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към август'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.08.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към юли'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

25.07.2019г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чуждисредства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-КСФ

10.07.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към юни'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение  на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.06.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към май'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочени вземания и задължения

10.05.2019г.
- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към април'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочени вземания и задължения

03.05.2019г.
- ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2. Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - КСФ

10.04.2019г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към март'2019
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2. Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди стедства - К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.03.2019г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към февруари'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.02.2019г.
- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към януари'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

11.01.2019 - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към декември'2018
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета - 1.B1_2016_3_6614.xls
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - 2.IB1_2016_3_6614_K33. xls
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА - 3.IB1_2016_3_6614_RA. xls
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС - 4.IB1_2016_3_6614_DES. xls
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП - 5.IB1_2016_3_6614_DMP. xls
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 6.IB1_2016_3_6614_KSF. xls
7.
Справка за просрочените вземания и задължения - 7.Prosrochia_2016_3_6614. xls


10.12.2018г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към ноември'2018
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4. Отчет за касово изпълнение
на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.11.2018г. - МЕСЕЧEН ОТЧЕТ за касово изпълнение към октомври'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средстваК33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз(ЕС) - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

31.10.2018г. - Тримесечен отчет за касово изпълнение
1.
Отчет за касово изпълнение на бюджета - 1.B1_2016_3_6614.xls
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - 2.IB1_2016_3_6614_K33. xls
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА - 3.IB1_2016_3_6614_RA. xls
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС - 4.IB1_2016_3_6614_DES. xls
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП - 5.IB1_2016_3_6614_DMP. xls
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 6.IB1_2016_3_6614_KSF. xls

10.10.2018г. - МЕСЕЧН ОТЧЕТ за касово изпълнение към септември'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.
Справка за просрочените вземания и задължения

10.09.2018г. - МЕСЕЧЕН отчет за касово изпълнение към август'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средстваК33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз(ЕС) - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ
7.
Справка за просрочените вземания и задължения

10.08.2018г. - МЕСЕЧЕН отчет за касово изпълнение към месец юли 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.07.2018г. - Месечен отчет за касово изпълнение към месец юни 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.07.2018г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към месец юни 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ

10.06.2018г. - Месечен отчет за касово изпълнение към месец май 2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - K33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения
10.05.2018г. - Месечен отчет за касово изпълнение към 04'2018
10.05.2018г. Месечен отчет за касово изпълнение към месец април 2018г.
1.
Отчет за касово изпълнение на бюджета

2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.04.2018г.ТРИМЕСЕЧЕН отчет към 31.03.2018г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз

10.04.2018г. Месечен отчет за касово изпълнение към 03'2018г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.03.2018г. Месечен отчет за касово изпълнение за 02'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
7.
Справка за просрочените вземания и задължения 


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ към 31.12.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7. ОТЧЕТ за предоставените средства на превозвачите за 2017г.

10.01.2018г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.12.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.12.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 30.11.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.11.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.10.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ към 30.09.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

10.10.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 30.09.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.09.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.08.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.08.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.07.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.07.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 30.06.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ към 30.06.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ


ГОДИШЕН финансов отчет за 2016 год.
1. Баланс на община Стамболийски
2. Обяснителна записка по отчета за изпълнение на бюджета
3. Обяснителна записка по касовия отчет
4. Одитен доклад за резултатите от финансовия одит
5. Одитно становище
6. Отчет за касово изпълнение на бюджетаълнение на бюджета
7. Отчет за приходите и разходите

10.06.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.05.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.05.2017г. - ТРИМЕСЕЧЕН отчет за касово изпълненение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

10.05.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 30.04.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.04.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.03.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

21.03.2017г. - " СПРАВКА .... , средства за компенсиране на превозвачите . . . по нерентабилни автобусни линии . . . "

15.03.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 28.02.2017г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.02.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.01.2017г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

15.01.2017г. - Месечен отчет за касово изпълненение към 31.12.2016г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

27.12.2016 г. - ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ'2017 - за публично обсъждане

15.12.2016г. - Месечен отчет за касово изпълнение към 30.11.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

03.11.2016г. - "ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности ..... "

15.11.2016г. - Месечен отчет за касово изпълнение към 31.10.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

15.10.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 30.09.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2015 год
1. ОДИТЕН ДОКЛАД за резултати от извършен одит на Годишния финансов отчет на община Стамболийскина
2. Финансов отчет към 31.12.2015г.
3. Отчет за натуралните оказатели към 31.12.2015г.

15.09.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 31.08.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

15.08.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 31.07.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


15.07.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

30.06.2016г. - КАСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2015г.
1. ОБЯАСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
2. ПРИЛОЖЕНИЯ към обяснителната записка


15.06.2016 -
Месечен отчет за касово изпълнение към 31.05.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

15.05.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 30.04.2016г.
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

15.04.2016 - Месечен отчет за касово изпълнение към 31.03.2016г.

15.03.2016
- Месечен отчет за касово изпълнение към 29.02.2016

10.03.2016
- БЮДЖЕТ'2016 по пълна единна бюджетна класификация

 

10.04.2018г. Месечен отчет за касово изпълнение към 03'2018г.

2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета