Данъци и такси

Формуляри и образци на документи  
(Секцията е в процес на разработване)

БАНКОВА СМЕТКА:
Интернешънъл Асет Банк, клон Пазарджик;офис Стамболийски.
IBAN:BG61IABG70963100154000;
BIC:IABGBGSF

02.01.2019г. - НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци  за превозни средства.

Още по темата можете да намерите на: http://stamb.info/index.php/home-2/home-7

СПРАВКА - ПРОВЕРКА на задължения в "Местни данъци и такси", община Стамболийски
НЯМА ПРОМЯНА В ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА 2017 ГОД. СПРЯМО 2016 ГОД.

15.09.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17А от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски
ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски

31.03.2017г
.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

18.11.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

19.10.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
13.10.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
10.06.2016 г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

02.06.2016г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

Списък на длъжници по чл.32, ал.4 от ДОПК
с. Куртово Конаре
с. Ново село
с. Триводици
с. Йоаким Груево

  • Нормативна база
  • Съобщения и обяви
  • Банкова сметка и кодове за вид плащане